EN

ÖDÜLER

Değerli Araştırmacılar,
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Pedagoji Akademia tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumukapsamında, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışmalarını sürdüren araştırmacılara aşağıda listelenen alanlarda ödüller verilecektir. Bilim Kurulumuz tarafından verilecek ve Akademik Teşvik kriterlerinde “Ödül” kategorisinde kullanılabilecek olan bu ödüllerin maddi bir karşılığı olmayacaktır.

ÖDÜL ALANLARI
1)      Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
2)      Filoloji
3)      Güzel Sanatlar
4)      Hukuk
5)      İlahiyat
6)      İletişim Bilimleri
7)      Sağlık Bilimleri
8)      Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
9)      Spor Bilimleri
10)  Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
 
ÖDÜLLER
ISCER-2018 ‘de aşağıdaki başlıklarda ödüller verilecektir.
1)      En iyi sunum
Bu kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir,
2)      En iyi bildiri
Bu kategoride yukarıda listelenen alanların her birinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
3)      En iyi poster
Bu kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir,
4)      En iyi genç araştırmacı
Bu kategoride birincilik ödülü verilecektir.

Ödül Yönetmeliği
· Ödüle hak kazanmak için ISCER-2018’ye başvuru yapmış, bildirisi kabul edilmiş ve adaylık başvurusu yapmış olmak gerekmektedir. Araştırmacılar kendileri aday olabilecekleri gibi başkaları tarafından da aday gösterilebilecektir.
· Aday olmak için 20-Ekim-2018 tarihine kadar iscer2018odul@gmail.com adresine mail atılması ve çalışmanın tam metninin gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar bir ya da daha fazla kategoride ödüle aday olabilirler.
· ISCER-2018 kurullarında görev alan araştırmacılar aday olamaz ve aday gösterilemezler. Ancak kurul üyesinin ortak yazar olduğu çalışmalar aday gösterilebilir. Ortak yazarlı bir çalışma ödüle hak kazandığı takdirde kurul üyesi olmayan yazarlara ödül verilecektir.
· Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanının görevlendirdiği Ödül Değerlendirme Kurulu adı geçen ödülleri daha önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendireceklerdir.
· En iyi sunum kategorisinde içerik, orijinallik, düzen, ifade, iletişim, görsel/işitsel hitabet ve zaman kullanımı gibi hususlar dikkate alınacaktır.
· En iyi bildiri dalında konunun orijinalliği, metodolojisi, çalışmanın alana katkısı vb kriterler göz önüne alınacaktır.
· En iyi poster kategorisinde konunun postere etkin aktarımı, konuya hakimiyet, görsellik gibi kriterler göz önüne alınacaktır.
· En iyi genç araştırmacı kategorisinde aday olabilmek için 30 yaşından gün almamış ve lisansüstü tezini son 5 yıl içerisinde tamamlamış olmak gerekmektedir.
· Ödülle hak kazanmak için sempozyuma katılmış ve sunumunu gerçekleştirmiş olma şartı aranmaktadır.
· Ödüller sempozyum kapanış toplantısında yapılacak olan törenle hak sahiplerine verilecektir.
· Ödül törenine katılmayan araştırmacılar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.