EN


TARİHLER

Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

15 Nisan 2018

Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

12 Ekim 2018

Kongre Programının Açıklanması

17 Ekim 2018

Kongre Tarihi

22-23- 24 Ekim 2018

Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

10 Kasım 2018

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

30 Kasım 2018

E -Kitabının Yayımlanması ( Kitap Bölümü )

15 Aralık 2018

Son Kayıt Tarihi

16 Ekim 2018